ให้มันจบที่รุ่นเรา

383 บาท
ให้มันจบที่รุ่นเรา
ให้มันจบที่รุ่นเรา
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163885272
ปกติ: 450 บาท
ขาย:383 บาท

ISBN : 9786163885272
โดย :  อนุสรณ์ อุณโณ , สามชาย ศรีสันต์ , เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ , อสมา มังกรชัย , ชัยพงษ์ สำเนียง
สำนักพิมพ์ : SAENGDAO แสงดาว
อื่นๆ : 448 หน้า

หนังสือเล่มนี้ปรับปรุงจากรายงานวิจัย “ให้มันจบที่รุ่นเรา” : ขบวนการเยาวชนไทยในบริบทสังคมและการเมืองร่วมสมัย” มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาว่า “ขบวนการเยาวชนไทย” ในปัจจุบันก่อตัวขึ้นบนเงื่อนไขปัจจัยอะไร ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยใคร มีมูลเหตุและแรงจูงใจอะไร ขณะเดียวกันก็ศึกษาว่าพวกเขาจัดรูปองค์กรการเคลื่อนไหวในลักษณะใด ในการสร้างเครือข่ายอย่างไร เสนอข้อเรียกร้องอะไร อาศัยกลวิธีใดในการเคลื่อนไหว และได้รับการตอบสนองอย่างไรทั้งจากรัฐและสังคม

ให้มันจบที่รุ่นเรา…ประโยคบอกเล่าที่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้เป็นช่วงเวลาหนึ่งของสังคม ของบ้านเมือง ที่ต้องบันทึกลงในประวัติศาสตร์ ถึงเรื่องราวและบริบททางการเมืองและสังคม อันเป็นแรงจูงใจในการชุมนุมเคลื่อนไหวของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและเยาวชน ที่ขยายตัวอย่างกว้างขวาง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา พร้อมการประกาศของพวกเขาที่ว่า “อย่าให้เรื่องราวเหล่านี้กลายเป็นเรื่องของลูกหลานเรา ที่ต้องมาเรียกร้องความยุติธรรมอย่างไม่จบสิ้น…ให้มันจบในรุ่นของพวกเรา…”

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง