โคนันยอดนักสืบ ไข 157 ปริศนาคณิตศาสตร์ ระดับประถม

239 บาท
โคนันยอดนักสืบ ไข 157 ปริศนาคณิตศาสตร์ ระดับประถม
โคนันยอดนักสืบ ไข 157 ปริศนาคณิตศาสตร์ ระดับประถม
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010032022
ปกติ: 265 บาท
ขาย:239 บาท

ISBN : 3900010032022
โดย : อาโอยามะ โกโช (Aoyama Gosho)
เรียบเรียงและออกแบบโจทย์ : ฟูจิมารุ ทากูยามะ
แปล : ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : -

โคนั้นและเพื่อนๆขบวนการนักสืบเยาวชนจะพาทุกคน
ไขปริศนาคณิตศาสตร์
ที่เพื่อนชั้นประถมศึกษาตอนต้นคุ้นเคยกันดี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต
โจทย์การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะที่จะช่วยฝึกฝนทักษะการอ่าน
เพื่อนำไปสู่การไขปริศนาอย่างสนุกสนาน

รายการที่เกี่ยวข้อง