แผนที่ทางหลวง ESRI (Thailand) เพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว ปี 2558

แผนที่ทางหลวง ESRI (Thailand) เพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว ปี 2558
แผนที่ทางหลวง ESRI (Thailand) เพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว ปี 2558

โดย : บริษัท โกลบเทค จำกัด
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
อื่นๆ : 200 หน้า

  • ปรับปรุง เส้นทาง ข้อมูลสถานที่สำคัญ ปั้มแก๊ส NGV / LPG ครบทั้ง 77 จังหวัด กว่า 1,000 แห่ง
  • เส้นทางถูกต้อง และทันสมัยที่สุด โดยผลิตจากข้อมูลรูปถ่ายทางอากาศ / ภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งการสำรวจภาคสนามด้วย GPS ทั่วประเทศ
  • เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ใช้เครื่อง GPS ด้วยการเพิ่มพิกัดสถานที่จากเครื่อง GPS ของ GARMIN
ปกติ: 365 บาท
ขาย:329 บาท
329 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160822201