แผนที่ทางหลวง ESRI (Thailand) เพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว ปี 2556

แผนที่ทางหลวง ESRI (Thailand) เพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว ปี 2556
แผนที่ทางหลวง ESRI (Thailand) เพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว ปี 2556

โดย : บริษัท โกลบเทค จำกัด
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
อื่นๆ : 200 หน้า

  • ขยายมาตราส่วนของแผนที่ภาพรวม เป็น 1: 500,000
  • ปรับปรุง เส้นทาง ข้อมูลสถานที่สำคัญ ปั๊มแก๊ส EGV/LPG ครบทั้ง 77 จังหวัด กว่า 1,500 แห่ง
  • เส้นทางถูกต้อง และทันสมัยที่สุด โดยผลิดจากข้อมูลรูปถ่ายทางอากาศ / ภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งการสำรวจภาพสนามด้วย GPS ทั้งประเทศ
ปกติ: 345 บาท
ขาย:311 บาท
311 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160813391