เย็นศิระเพราะพระบริบาล

เย็นศิระเพราะพระบริบาล
เย็นศิระเพราะพระบริบาล

ISBN : 9789742218928
โดย : ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา (ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม)
สำนักพิมพ์ : บรรณกิจ
อื่นๆ : 280 หน้า

พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยนั้น สุดที่จะพรรณาให้ครบถ้วนได้ พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกปัจจุบันที่ทรงงานหนักที่สุดด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้า ในการต่อสู้กับความลำบากยากจน ความเจ็บไข้ได้ป่วย และความด้อยการศึกษาหาความรู้ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ของประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ

พระราชกรณียกิจดังกล่าวจึงเป็นการยืนยันพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

ท. กล้วยไม้ ณ อยุธยา

ปกติ: 200 บาท
ขาย:190 บาท
190 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789742218928