เด็กเก่งฝึกเชาว์ ด้วยเกมจับคู่ความสัมพันธ์

เด็กเก่งฝึกเชาว์ ด้วยเกมจับคู่ความสัมพันธ์
เด็กเก่งฝึกเชาว์ ด้วยเกมจับคู่ความสัมพันธ์

โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ :  Sun Child Learning
อื่นๆ : 64 หน้า

ฝึกลูกน้อยให้เป็นคนช่างสังเกต เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งรอบตัว การคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยง เรียนรู้ความเหมือน-ต่าง จัดหมวดหมู่ สนุกพร้อมได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

ปกติ: 135 บาท
ขาย:122 บาท
122 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8858757414388