ต้นแบบเด็กดี เด็กเก่ง พ่อแม่สร้างได้ ฉบับเสริมข้อมูลใหม่

ต้นแบบเด็กดี เด็กเก่ง พ่อแม่สร้างได้ ฉบับเสริมข้อมูลใหม่
ต้นแบบเด็กดี เด็กเก่ง พ่อแม่สร้างได้ ฉบับเสริมข้อมูลใหม่

ISBN : 9786160611263
โดย : ดร.ปทัตตา ภริตาธรรม
สำนักพิมพ์ : แพรธรรม
อื่นๆ : 192 หน้า

แนวทางการวางบรรทัดฐานให้ลูกน้อย ให้เติบโตเป็นเด็กเก่งที่มีความประพฤติดี และมีความฉลาด

IQ & EQ คุณสร้างให้ลูกได้

ปกติ: 150 บาท
ขาย:135 บาท
135 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163200600