เงิน ไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่ "เงิน"

เงิน ไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่ "เงิน"
เงิน ไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่ "เงิน"

ISBN : 9789742896607
โดย : วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ HOW-TO
อื่นๆ : 191 หน้า

เงินเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต เราควรเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเงินให้ดี และเรียนรู้ที่จะใช้เงินตามความจำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือยหรือตระหนี่ถี่เหนียวจนเกินไป ที่สำคัญคือ ควรนำเงินมาใช้เพื่อการสนับสนุนเป้าหมายและแผนการดำรงชีพที่ดีมากกว่าจะมีไว้เพื่อโอ้อวดหรือแสดงความหรูหรา เมื่อคิดได้แล้วว่าเงินมีคุณค่าต่อเราอย่างไร ต่อมาก็ต้องรู้จักวางแผนการใช้เงิน พร้อมกับต้องจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อการออมและการลงทุนด้วย เพื่อชีวิตในอนาคตที่ดีกว่า ชื่อ - เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่...ทุกอย่างเริ่มต้นที่ “เงิน” โปรบปก - ความสำเร็จในชีวิตของคุณเริ่มต้นได้ด้วยการเรียนรู้คุณค่าของเงิน รู้จักใช้เงิน และบริหารจัดการเงินให้ถูกวิธี โปรยรอง - คู่มือการเงินที่จะทำให้ทุกฝันของคุณเป็นจริงได้!! สารบัญ บทนำ: ชีวิตต้องมีเป้าหมาย และความมั่นคงในชีวิตสร้างได้ด้วยการบริหารเงิน

Part 1: การออม
1.สอนเด็กให้รู้ค่าของเงิน
2.เริ่มต้นการออม
3.ออมเพื่ออะไร
4.ข้อคิดสำหรับการออมเพื่อเกษียณ
5.การออมของครอบครัว

Part 2: การใช้จ่าย
6.ใช้เงินอย่างฉลาด
7.เที่ยวอย่างไรให้คุ้มเงิน
8.บ้าน...การลงทุนที่คุ้มค่า
9.ข้อคิดก่อนการซื้อรถ
10.ใช้บัตรเครดิตให้เป็น

Part 3: การลงทุน
11.ลงทุนเพื่ออะไร
12.ปูพื้นการลงทุนกันก่อนดีไหม
13.พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
14.หุ้นกู้
15.อยากเป็นเศรษฐีหุ้นกับเขาบ้าง
16.ลงทุนในแบรนด์เนม
17.รู้จักการประกันภัย

Part 4: บรรลุฝัน บรรลุสุข
18.ค้นหาความชอบของตัวเอง
19.ชีวิตคือการลงทุน
20.สอนเด็กให้รู้จักผิด ชอบ ชั่ว ดี
21.ข้อคิดในวันแม่
22.ข้อคิดในการบริหารหนี้สิน
23.รู้ได้อย่างไรว่าเป็นเศรษฐีแล้ว
24.เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่...ทุกอย่างเริ่มต้นที่ “เงิน”

บทส่งท้าย: รู้สึกดีกับชีวิต 

ปกติ: 185 บาท
ขาย:167 บาท
167 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789742896607