เกาะที่มีความสุขที่สุดในโลก

เกาะที่มีความสุขที่สุดในโลก
เกาะที่มีความสุขที่สุดในโลก

ISBN : 9786161842772
เรื่อง : ลินดา โกมลารชุน
ภาพ : ศุภนัฐ โกมลารชุน
สำนักพิมพ์ : แพรวเยาวชน
อื่นๆ : 120 หน้า

ประเทศของเราไม่ได้วัดความมั่งคั่งด้วยคำว่า "มีมากเท่าไร" แต่วัดกันที่ว่า "ให้ได้มากเท่าไร" ยิ่งให้คนอื่นได้มากก็ยิ่งแสดงว่าเป็นคนมั่งคั่ง

วานูอาตู ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีดัชนีความสุขสูงที่สุดในโลกคือประเทศบ้านเกิดของยาโน่ ซึ่งเกาะอันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านของยาโน่นั้นคือเกาะแอมบริม เกาะเล็กๆ ที่ยังคงดำเนินวิถีชีวิตดั้งเดิม และยังรักษาขนบธรรมเนียมกับพิธีกรรมดั้งเดิมอยู่ เป็นที่ที่ไม่ได้วัดความมั่งคั่งด้วยคำว่า "มีมากเท่าไร" แต่วัดกันที่ "ให้ได้มากเท่าไร"

ปกติ: 125 บาท
ขาย:113 บาท
113 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161842772