ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างง่าย + CD-ROM

ISBN : 9786160401871
โดย : ผศ.ดร.มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์
อื่นๆ : 17 x 22.5 ซม. / 80 หน้า
ปฏิวัติตัวให้กลายเป็นคนใหม่ที่พูดภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษาด้วยการ เรียนรู้หลักการออกเสียง ที่ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ โดยเริ่มต้นเรียนรู้ระบบเสียงในภาษาอังกฤษตั้งแต่พยัญชนะ สระ ระดับเสียงของพยางค์ หรือ คำ เป็นต้น ตลอดจนการฝึกออกเสียงคำและประโยคที่น่าสนใจตามแบบฝึกหัดจากในหนังสือ นอกจากนี้ยังมีซีดีรอมแฟลชพร้อมภาพ และ เสียง ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยสอนการออกเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้หยิบยกเนื้อหาจากในหนังสือออกมา ทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

ปกติ: 115 บาท
ขาย:104 บาท
104 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160401871