สิ่งมหัศจรรย์ของโลกใน 7 ทวีป

357 บาท
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกใน 7 ทวีป
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกใน 7 ทวีป
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163886866
ปกติ: 420 บาท
ขาย:357 บาท

ISBN : 9786163886866
โดย : พรหมพร พิชชานันท์
สำนักพิมพ์ : โนเบิ้ลบุ๊คส์ (Noble Books)
อื่นๆ : 416 หน้า

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยวแต่อย่างใด แต่เน้นเรื่องข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของแต่ละสถานที่เป็นหลัก โดยมีจุดประสงค์ต้องการให้ทราบถึงที่มาของสิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรมหรือปฏิมากรรมอันน่าอัศจรรย์เหล่านั้นว่าเป็นอย่างไร มีจุดเริ่มต้นและเรื่องราวต่างๆซึ่งแฝงอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรบ้าง โดยจะมีทั้งที่เป็นประวัติโดยตรงของสถานที่เหล่านั้น และประวัติศาสตร์ข้างเคียงเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกัน หรือเกล็ดประวัติศาสตร์ซึ่งมีการเล่าสืบกันมาเพื่อเพิ่มพูดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่อันน่าอัศจรรย์นั้นๆได้ดียิ่งขึ้น

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง