สิงสาราสัตว์ ในป่าหิมพานต์ (ฉบับปรับปรุง)

สิงสาราสัตว์ ในป่าหิมพานต์ (ฉบับปรับปรุง)
สิงสาราสัตว์ ในป่าหิมพานต์ (ฉบับปรับปรุง)

ISBN : 9786164280748
โดย : ศิลปทรรศน์
สำนักพิมพ์ : วิจิตรศิลป์
อื่นๆ : 80 หน้า

ด้วยความมหัศจรรย์ของป่าหิมพานต์นี้เอง ทำให้ช่างศิลป์ไทยโบราณได้สร้างสรรค์รูปแบบของสัตว์ประหลาดเหล่านี้ให้มีรูปร่างงดงามได้อย่างน่าพิศวง นอกจากนี้ ยังได้วางรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการฝึกเขียนไว้อย่างละเอียด เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด

ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท
81 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164280748