สามชั่วโมงบรรลุธรรม

สามชั่วโมงบรรลุธรรม
สามชั่วโมงบรรลุธรรม

ISBN : 9786167036502
ผู้เขียน : พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย
สำนักพิมพ์ : DMG BOOK
อื่นๆ :  220 หน้า

หนังสือ สามชั่วโมงบรรลุธรรม เป็นการถ่ายทอดชีวิตสุดโต่งทางโลก ที่เต็มไปด้วยสีสัน อรรถรส การใช้ชีวิตที่หลงผิด และชีวิตที่พลิกขั้วกลับจนเข้าถึงที่สุดแห่งธรรม ซึ่งพ่อครูบัญชาคือผู้ได้ลิ้มรสทั้งสองทางอย่างลึกซึ้ง จนนำไปสู่การเปลี่ยนชีวิตและจิตกลับมาสู่ ‘ทางสายกลาง’ ที่ใช้กายประกอบประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ แต่เข้าถึงจิตตัวเอง จนหลุดพ้นจากทุกข์และสุขทั้งปวง

ยิ่งไปกว่านั้น วิธีการปฏิบัติธรรมของพ่อครูบัญชา ซึ่งเป็นการเข้าถึงธรรมตามจริตจิตเดิมของท่าน นั่นคือ ‘สมาธิเหวี่ยง’ ซึ่งคุณผู้อ่านอาจไม่เคยได้พบเห็นจากสถานที่ใด หรือหนังสือเล่มใด ก็อยากให้คุณผู้อ่านได้พิจารณาด้วยจิตของตนเองอย่างถ่องแท้ เพราะสัจธรรมหนึ่งที่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ คือ การปฏิบัติ ไม่ว่าจะสายใด จริตใด เป็นเสมือนแม่น้ำทุกสายย่อมไหลลงสู่มหาสมุทรฉันใด การปฏิบัติธรรมตามหมวดธรรมใดย่อมนำไปสู่การบรรลุธรรมได้ ฉันนั้น 

ปกติ: 195 บาท
ขาย:176 บาท
176 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167036502

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ