สร้างสรรค์งานประดิษฐ์กระทงใบตอง (ฉบับปรับปรุง)

สร้างสรรค์งานประดิษฐ์กระทงใบตอง (ฉบับปรับปรุง)
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์กระทงใบตอง (ฉบับปรับปรุง)

ISBN : 9786165129855
โดย : อ.ศรราม ดีรอด
สำนักพิมพ์ : วิจิตรศิลป์
อื่นๆ : 80 หน้า

รวบรวมการประดิษฐ์ไว้หลายรูปแบบนำเสนอขั้นตอนพร้อมภาพประกอบอย่างละเอียด
ปกติ: 150 บาท
ขาย:135 บาท
135 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165129855