สนามธุรกิจฝึกคิดสร้างสรรค์ The Business Playground

สนามธุรกิจฝึกคิดสร้างสรรค์ The Business Playground
สนามธุรกิจฝึกคิดสร้างสรรค์ The Business Playground

โดย : Dave Stewart & Mark Simmons
แปล : วิริยา สังขนิยม และ นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี
สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์
อื่นๆ : 252 หน้า 

ปลดล็อกให้ธุรกิจ ปลุกความคิดนอกกรอบ

ปกติ: 295 บาท
ขาย:266 บาท
266 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165155236