สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ Magazine Design with Adobe InDesign CC

สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ Magazine Design with Adobe InDesign CC
สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ Magazine Design with Adobe InDesign CC

โดย : สมเกียรติ โสแก้ว
บรรณาธิการ : วัฒนา ส่งสิงห์
สำนักพิมพ์ : Net Design
อื่นๆ : 344 หน้า

  • เรียนรู้กระบวนการคิด การวางแผนในการสร้างงานด้วยโปรแกรม Adobe InDesign
  • สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบสิ่งพิมพ์ได้อย่างสวยงาม
  • เรียนรู้กระบวนการจัดหน้าในระบบสิ่งพิมพ์อย่างเต็มรูปแบบ
  • การเตรียมไฟล์งาน InDesign เพื่อเตรียมส่งงานโรงพิมพ์ในกระบวนการพิมพ์

 

ปกติ: 329 บาท
ขาย:296 บาท
296 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167379395