ศาสตร์พระราชา : เรื่อง พระอัจฉริยภาพของพระราชา

ศาสตร์พระราชา : เรื่อง พระอัจฉริยภาพของพระราชา
ศาสตร์พระราชา : เรื่อง พระอัจฉริยภาพของพระราชา

ISBN : 9786161821746
โดย : ณิชาภัสและทสมล ชาดิศัย
ภาพ : สละ นาคบำรุง / ประไพ สะอาด
สำนักพิมพ์ : Amarin Comics
อื่นๆ :  64  หน้า / สี่สีในเล่ม

รวบรวมพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ และรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 สำหรับเด็กและเยาวชน

รวบรวมเรื่องราวพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในทุกๆด้าน เขียนเป็นข้อสั้นๆ 100 ข้อเพื่อให้เด็กอ่านง่าย มีภาพประกอบเยอะเพื่อให้เข้าใจง่าย พร้อมเกร็ดความรู้เสริมอื่นๆในล้อมกรอบ เพื่อต่อยอดความคิดให้เด็กๆค้นคว้าเพิ่มเติมได้  หัวข้อในเล่มพระอัจฉริยภาพของพระราชา ได้แก่ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและสิ่งประดิษฐ์ เช่น

 1. พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม
 2. พระอัจฉริยภาพด้านประติมากรรม
 3. พระอัจฉริยภาพด้านถ่ายภาพ
 4. พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม
 5. ในหลวงกับการส่งเสริมศิลปะกรรมไทย
 6. ในหลวงกับพระปรีชาสามารถด้านดนตรี
 7. ในหลวงกับการกีฬา ฯลฯ
 8. 11 สิ่งประดิษฐ์ของในหลวงเพื่อคนไทย ซึ่งได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
 9. ในหลวงกับพระราชกรณียกิจด้านไอที
 10. ในหลวงกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 
 11. ในหลวงกับการยกย่องจากนานาชาติในฐานะนักประดิษฐ์ของโลก ฯลฯ
ปกติ: 169 บาท
ขาย:152 บาท
152 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161821746