ลาฟลอร่า 10 เหตุเด็ด เกร็ด เทคโนโลยีทางสังคมและวัฒนธรรมไทย

107 บาท
ลาฟลอร่า 10 เหตุเด็ด เกร็ด เทคโนโลยีทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
ลาฟลอร่า 10 เหตุเด็ด เกร็ด เทคโนโลยีทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167435800
ปกติ: 119 บาท
ขาย:107 บาท

ISBN : 9786167435800
เรื่องและข้อมูล : ขวัญชนก พีระปกรณ์, ธนพล ฟักสุมณฑา, ระริน โอฬาริกเดช
ภาพ : สุประวีณ์ ธนกิจเจริญพัฒน์
สำนักพิมพ์ : E.Q.PLUS
อื่นๆ : 108 หน้า

รวบรวม 10 เหตุการณ์สำคัญซึ่งส่งผลและสะท้อนให้เห็นภาพรวมของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในหลายๆด้าน โดยเล่ม 4 นั้นคือเรื่องเทคโนโลยีที่สะท้อนพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม เริ่มตั้งแต่การตั้งชุมชนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์, เหมืองฝายของพระเจ้ามังราย, เครื่องสังคโลกและปืนไฟ จนถึงการแพทย์ ดาราศาสตร์ และระบบรถไฟที่แสดงให้เห็นถึงการเปิดประเทศเข้าสู่ยุคสมัยใหม่

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง