ลาฟลอร่า 10 เหตุเด็ด เกร็ด เศรษฐกิจ การค้า และการทูตไทย

107 บาท
ลาฟลอร่า 10 เหตุเด็ด เกร็ด เศรษฐกิจ การค้า และการทูตไทย
ลาฟลอร่า 10 เหตุเด็ด เกร็ด เศรษฐกิจ การค้า และการทูตไทย
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167435794
ปกติ: 119 บาท
ขาย:107 บาท

ISBN : 9786167435794
เรื่องและข้อมูล : ขวัญชนก พีระปกรณ์, ธนพล ฟักสุมณฑา, ระริน โอฬาริกเดช
ภาพ : สุประวีณ์ ธนกิจเจริญพัฒน์
สำนักพิมพ์ : E.Q.PLUS
อื่นๆ : 108 หน้า

รวบรวม 10 เหตุการณ์สำคัญซึ่งส่งผลและสะท้อนให้เห็นภาพรวมของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในหลายๆด้าน โดยเล่ม 3 นั้นคือเรื่องเศรษฐกิจ การค้าและการทูต เริ่มตั้งแต่การตั้งรัฐการค้าสำคัญชื่อ “ทวารวดี”, การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอโยธยาและจีน, การค้ากับชาติตะวันตกอย่างโปรตุเกสและฮอลันดา, ชาวมุสลิมที่คุมอำนาจทางการค้าในสมัยพระนารายณ์ และการเกิดขึ้นของชนบทเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวส่งออกไปจีน จนถึงการทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่งระหว่างสยามและอังกฤษ

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง