ราชสกุลจักรีวงศ์ และ ราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่)

ราชสกุลจักรีวงศ์ และ ราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่)
ราชสกุลจักรีวงศ์ และ ราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่)

ISBN : 9789742218461
โดย : ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ
สำนักพิมพ์ : บรรณกิจ
อื่นๆ : 600 หน้า / ปกแข็ง

ราชสกุลจักรีวงศ์ และ ราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ว่าด้วย พระมหากษัตริย์มิ่งขวัญของชาติ
ที่มาของ "ณ อยุธยา"
การให้ "ณ อยุธยา" ต่อท้ายราชสกุล
ปฐมวงศ์ ราชสกุลสายปฐมวงศ์
ราชสกุลสายวังหลวง ร.๑-๙
พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา พระมเหสี
เจ้าจอมมารดาและเจ้าจอม ใน ร.๑-๕
วังหน้าและวังหลัง ร.๑-๕
ราชสกุล สายวังหน้าและวังหลัง ร.๑-๕
พระนามเจ้านายชั้นพระบรมวงศารุวงศ์ (ในปัจจุบัน)
ราชินิกุล จักรีวงศ์ ทุกรัชกาล
ราชวงศ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระนาม พระราชโอรส พระราชธิดา พระมเหสี
พระสนมในสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช
พระเจ้าหลานเธอ ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ราชสกุลในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๒ สกุล

ปกติ: 990 บาท
ขาย:941 บาท
941 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789742218461