รัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลง How to Urbanization จากเมืองธรรมดา...สู่...ไม่ธรรมดา

251 บาท
รัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลง How to Urbanization จากเมืองธรรมดา...สู่...ไม่ธรรมดา
รัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลง How to Urbanization จากเมืองธรรมดา...สู่...ไม่ธรรมดา
รหัสสินค้า / Barcode: 9786168325100
ปกติ: 279 บาท
ขาย:251 บาท

รัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลง How to Urbanization จากเมืองธรรมดา สู่ ไม่ธรรมดา

ISBN : 9786168325100
โดย : ภก.ยุพราช (สมยศ) เลิศลำยอง
สำนักพิมพ์ : Wish Books
อื่นๆ : 232 หน้า

“เกิดบนโลก ก่อนจากโลก ต้องสร้าง “ผลงาน” ประดับไว้ในโลกา” นี่คือปรัชญาชีวิตเพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดที่มีชื่อว่า “เบตง” ให้เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวโลก มีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สืบสานวัฒนธรรม นำพาเบตงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างแท้จริง พร้อมกับเสนอ "นโยบายชาติยุคใหม่ และการปฏิวัติท้องถิ่นโฉมใหม่" เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เดินก้าวหน้าทันยุคสมัย สนองตอบความต้องการของประชาชน เสริมศักยภาพให้คนไทยในหลาย ๆ ด้าน เพื่อก้าวนำประเทศอื่น ๆ แก้ไปปัญหาที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผล เพื่ออนาคตที่ดีของคนในประเทศชาติ

หนังสือเล่มนี้เป็นตำนานของคนไทยคนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อบ้านเมือง พัฒนาท้องถิ่นและชาติให้ทันกับนานาชาติ ยึดประโยชน์ของชาติ ส่วนรวม เป็นที่ตั้ง เป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่านหนังสือ ผู้บริหารบ้านเมือง โดยเฉพาะผู้ที่รักประเทศชาติ โดยเฉพาะประชาชนที่มีหน้าที่เลือกผู้นำเมือง ผู้นำองค์กรทุกระดับ จนถึงผู้นำประเทศ ช่วยกันเผยแพร่ ข้อคิด ตีแผ่ ตีแตก ทบทวน คนที่จะเป็นตัวแทน และร่วมกันทุกองค์กรเพื่อรวมพลัง สร้างชาติ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ลูกหลานต่อไป