ฟิสิกส์ ขั้นสูง Advanced Physics For You

ฟิสิกส์ ขั้นสูง Advanced Physics For You
ฟิสิกส์ ขั้นสูง Advanced Physics For You

ISBN : 9786160430628
เขียน : John Miller , Keith Johnson, Simmone Hewett , Sue Holt
แปล : ดร.เรวัต ตันตยานนท์ , ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์ , อรนุช โชคชัยเจริญพร
ขนาด :  -.
จำนวน : 512 หน้า
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสืออ่านเสริมวิชาฟิสิกส์สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย จนถึงมหาวิทยาลัย เน้นความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์  เนื้อหาแบ่งออกเป็น 7 ส่วน  คือ

1. กลศาสตร์  
2. คลื่น  
3. วัสดุและโมเลกุล
4. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
5. ควอนตัมฟิสิกส์
6. นิวเคลียร์ฟิสิกส์  
7. ฟิสิกส์สมัยใหม่

มีทั้งหมด 30 บท โดยแต่ละบทมีสรุปและคำถามท้ายบทเพื่อทบทวนความเข้าใจ พร้อมเนื้อหาส่วน ฟิสิกส์กับการใช้งาน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้  รวมทั้งมีตัวอย่างข้อสอบของสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศอังกฤษให้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์  และภาคผนวก ซึ่งมีเทคนิคการทบทวนบทเรียนและการสอบ ทักษะภาคปฏิบัติ และเทคนิคการคำนวณของวิชาฟิสิกส์  
 

ปกติ: 650 บาท
ขาย:585 บาท
585 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160430628