นาโนฟิสิกส์ Nanophysics

นาโนฟิสิกส์ Nanophysics
นาโนฟิสิกส์ Nanophysics

โดย : ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ
สำนักพิมพ์ : McGrawHilll Education / ซีเอ็ด
อื่นๆ : 276 หน้า

ศาสตร์มหัศจรรย์ที่นำไปสู่นวัตกรรมทางเคมี ชีววิทยา และการแพทย์
ปกติ: 299 บาท
ขาย:269 บาท
269 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167060996