ฝากไว้ในแผ่นดิน IN THE KINGDOM

432 บาท
ฝากไว้ในแผ่นดิน IN THE KINGDOM
ฝากไว้ในแผ่นดิน IN THE KINGDOM
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160440030
ปกติ: 480 บาท
ขาย:432 บาท

ISBN : 9786160440030
โดย : ยุวดี ต้นสกุลรุ่นเรือง
สำนักพิมพ์ : บี.กริม
อื่นๆ : - หน้า

จากร้านขายยาเยอรมันแห่งแรกในสยาม สู่บริษัทระดับโลก วรรณกรรมจากเรื่องจริง ๖ แผ่นดิน

"ร้านยาหลวงต้องเป็นร้านที่มีคุณธรรม สัตย์ซื่อ
ทำมาค้าขายด้วยความสุจริต มิคิดหลอกลวงคดโกง
เอาแต่ได้ร้านยาสยามได้เป็นที่ประจักษ์แล้ว
ว่ายายยาโดยตั้งอยู่ในศีลในธรรมเป็นที่นิยมของ
ประชาชนทั่วไป ฉันหวังว่านายห้างและคุณหมอกริม
จะรักษาเกียรติยศนี้ไว้ มิให้มัวหมองไปตามกาลเวลา"

--พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์