ผ่าพิภพไททัน : Attack on Titan เล่ม 23

81 บาท
ผ่าพิภพไททัน : Attack on Titan เล่ม 23
ผ่าพิภพไททัน : Attack on Titan เล่ม 23ผ่าพิภพไททัน : Attack on Titan เล่ม 23ผ่าพิภพไททัน : Attack on Titan เล่ม 23
รหัสสินค้า / Barcode: 1010200218721
ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท

Shingeki no Kyojin
进击的巨人
進撃の巨人
Advancing Giants
Attack of The Titans
Attack on Titan
Shingeki no Kyodai

ISBN : 9786164313231 (65 บาท) / 9786164914131 (90 บาท)
Barcode : 1010200217400 (65 บาท) / 1010200218721 (90 บาท)
โดย : Hajime Isayama
ลิขสิทธิ์ : Kodansha Ltd., Tokyo.

พวกเอเลนซึ่งได้รู้ความจริงจากความทรงจำกับหนังสือที่กริชาทิ้งไว้ให้
สิ่งที่พวกเขากำลังต่อสู้ด้วยอยู่คือ "โลก" ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าไททัน
อนาคตของพวกเอเลนที่ได้รู้ความจริงว่าที่นอกกำแพงไม่มีอิสรภาพอยู่จริงจะเป็นอย่างไรต่อไป...

รายการที่เกี่ยวข้อง