ประเพณีสิบสองเดือน

ประเพณีสิบสองเดือน
ประเพณีสิบสองเดือน
เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม แลแความเชื่อแบบบูรณาการ

รหัสสินค้า : 9789748466705
โดย : โชติ ศรีสุวรรณ
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 160 หน้า

หนังสือเล่มนี้นำเสนอประเพณีไทยสิบสองเดือน ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ เข้าใจง่าย เรียนรู้วิถีชีวิตไทย และภูมิปัญญาไทย โดยผ่านตัวละครต่าง ๆ ให้ผู้สนใจแลเห็นคุณค่าของประเพณีงานบุญของภูมิปัญญาอีสานที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาในโอกาสต่าง ๆ ทั้งสิบสองเดือนในแต่ละปีนั้น ล้วนเป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ออกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง และเพื่อความรักใคร่สามัคคีของคนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสืบทอดสิ่งที่ดีงามมาจวบจนปัจจุบัน
 
สารบัญ
- เดือนอ้าย - บุญเข้าปริวาสกรรม
- เดือนยี่ - บุญคูณลาน
- เดือนสาม - บุญข้าวจี่
- เดือนสี่ - บุญเทศน์มหาชาติ
- เดือนห้า - บุญสงกรานต์
- เดือนหก - บุญส่งฟ้าพญาแถน
- เดือนเจ็ด - บุญซำฮะ
- เดือนแปด - บุญแห่เทียนเข้าพรรษา
- เดือนเก้า - บุญข้าวประดับดิน
- เดือนสิบ - บุญสลากภัต
ฯลฯ
ปกติ: 130 บาท
ขาย:117 บาท
117 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789748466705

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

ส่ง
กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ