ติวอังกฤษ สำหรับ ป.3

ติวอังกฤษ สำหรับ ป.3
ติวอังกฤษ สำหรับ ป.3

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิวพลัส
สำนักพิมพ์ : IQ Plus
อื่นๆ : 124 หน้า

หนังสือคู่มือภาษาอังกฤษ
สำหรับ ป.3 ที่ย่อเนื้อหาสำคัญ
คำศัพท์ ไวยากรณ์ และมีภาพประกอบ
ช่วยให้เข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ง่าย
พร้อมด้วยแบบฝึกหัดทบทวน
และเฉลยท้ายเล่ม

 

ปกติ: 75 บาท
ขาย:68 บาท
68 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8858902401201