ชุด นิทานสอนคำศัพท์สองภาษา ไทย-อังกฤษ : นิทานอีสป เล่ม 03

ชุด นิทานสอนคำศัพท์สองภาษา ไทย-อังกฤษ : นิทานอีสป เล่ม 03
ชุด นิทานสอนคำศัพท์สองภาษา ไทย-อังกฤษ : นิทานอีสป เล่ม 03

Learn English with Fables: The Crow and The Bottle

ISBN : 9786160423903
เขียน  : Scudder Smith
ภาพประกอบ : Sabine Wiemers
แปล : รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  36 หน้า / 14 x 14 cm

นิทานชุดนี้มี 10 เล่ม ประกอบด้วยนิทานอีสปสั้นๆ 4-6 เรื่อง
ในแต่ละเล่มมีเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีคติสอนใจ ท้ายเล่มเด็กๆ จะได้เรียนรู้คำศัพท์
รูปประโยคที่น่าศึกษาและฝึกออกเสียงคำศัพท์

ปกติ: 45 บาท
ขาย:41 บาท
41 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160423903