ชุด นิทานอมตะเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : โกลดิล็อกส์กับหมีสามตัว Godilocks and The Three Bears

ชุด นิทานอมตะเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : โกลดิล็อกส์กับหมีสามตัว Godilocks and The Three Bears
ชุด นิทานอมตะเสียงสองภาษา ไทย-อังกฤษ : โกลดิล็อกส์กับหมีสามตัว Godilocks and The Three Bears

Godilocks and The Three Bears

ISBN : 9786160424085
เขียน  : Heather Amery
ภาพประกอบ : Stephen Cartwright
แปล : รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต
อื่นๆ :  24 หน้า / 14 x 14 cm

ในแต่ละหน้ามีทั้งข้อความ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทั้ง 2 ภาษาไปพร้อมกัน
โดยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองอาจจะอ่านหนังสือนิทานไปพร้อมกับเด็ก ๆ
เพื่อช่วยกระตุ้นความสามารถในการอ่านและส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่านต่อไป
ท้ายเล่มมีคำศัพท์น่ารู้และเกมสนุก ๆ ให้เด็กเล่นด้วย  
มีเป็ดน้อยสีเหลืองซ่อนอยู่ในทุกภาพของเรื่อง ลองหามันให้พบแล้วใช้ดินสอวงล้อมรอบ

 

 

ปกติ: 45 บาท
ขาย:41 บาท
41 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160424085