ชิต สิงหเสนี ผู้บริสุทธิ์ (พิมพ์ครั้งที่ 03)

213 บาท
ชิต สิงหเสนี ผู้บริสุทธิ์ (พิมพ์ครั้งที่ 03)
ชิต สิงหเสนี ผู้บริสุทธิ์ (พิมพ์ครั้งที่ 03)
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163887405
ปกติ: 250 บาท
ขาย:213 บาท

ISBN : 9786163887405
โดย : ปรีชา สุวรรณทัต และ กษิดิศ อนันทนาธร
สำนักพิมพ์ : แสงดาว/saengdao
อื่นๆ : 224 หน้า

“ชีวิตอันน่าเศร้าของมหาดเล็ก ผู้จงรักภักดี”

“ปฏิบัติราชการ งานของพระเจ้าแผ่นดิน คือ ชีวิตทั้งสิ้นของนายชิต สิงหเสนี ”  ญาติทุกคนเชื่อมั่นในความจงรักภักดีของคุณชิต สิงหเสนี ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์  ตั้งแต่คุณชิตถูกจับเป็นผู้ต้องหา ระหว่างตกเป็นจำเลยระหว่างการพิจารณาของศาล แม้ในที่สุดจะถูก ประหารชีวิตตามคำพิพากษาศาลฎีกา ๑๕๔๔/๒๔๙๗ ตัดสินเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๙๗ ถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ พร้อมกับนายเฉลียว ปทุมรส และนายบุศย์ ปัทมศริน ที่เป็นผู้บริสุทธิ์ เช่นเดียวกับ นายชิต สิงหเสนี

หนังสือเล่มนี้เป็นดำริของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา สุวรรณทัต ที่ต้องการเผยแพร่เรื่องราวของญาติผู้ใหญ่ของท่านที่ถูกประหารชีวิต เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2498 ให้เป็นที่รับรู้กันอีกครั้ง เพราะมารดาของนายชิต คือ นางน้อม ชึ่งมาจากสกุล สุวรรณทัต นำมาจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวงกว้าง และวางจำหน่ายทั่วไป การจัดพิมพ์ครั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ รัชชกุล เขียนคำนำเสนอ