คู่มือเตรียมสอบ PAT ชีววิทยา

คู่มือเตรียมสอบ PAT ชีววิทยา
คู่มือเตรียมสอบ PAT ชีววิทยา

โดย : ณิชพน เกตุผาสุข
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 232 หน้า

อ่านง่ายจดจำง่ายด้วยเทคนิคพิเศษเน้นหัวใจสำคัญของชีววิทยา

  • เพื่อเนื้อหาล่าสุด
  • รวบรวมเนื้อหาชีววิทยาตั้งแต่ ม.4-ม.6 เนื้อหาเข้าใจง่าย พร้อมสูตรการจดจำ
  • สรุปสาระสำคัญที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ โดยไม่ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม
ปกติ: 199 บาท
ขาย:179 บาท
179 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160821693