คิดแบบ เชอร์ล็อค โฮล์มส์ : HOW TO THINK LIKE SHERLOCK

149 บาท
คิดแบบ เชอร์ล็อค โฮล์มส์ : HOW TO THINK LIKE SHERLOCK
คิดแบบ เชอร์ล็อค โฮล์มส์ : HOW TO THINK LIKE SHERLOCK
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162051982
ปกติ: 165 บาท

ISBN : 97876162051982
ผู้เขียน : Daniel Smith
แปล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประไพศรี สงวนวงศ์
สำนักพิมพ์ : ซัคเซส มีเดีย, บจก. 
หน้า : 184 หน้า

คุณเห็นแต่คุณไม่ได้สังเกตุ

ส่งเสริมพลังของคุณในการสังเกต ความจำ การอนุมาน และการหาเหตุผล โดยใช้กลอุบายและเทคนิคของนักสืบผู้มีชื่อเสียงที่สุดของโลก อัอแน่นด้วยกรณีศึกษา แบบทดสอบและตัวอย่างจากนวนิยายต้นฉบับเดิม พัฒนาศักยภาพด้านการสังเกต การค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ การคิดให้หลากหลาย การรักษาสมาธิ การใช้ตรรกะและการอนุมาน การรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูล ปรับปรุงความทรงจำ และเทคนิคอีกมากมาย

ขาย:149 บาท