คนไทยมาจากไหน

230 บาท
คนไทยมาจากไหน
คนไทยมาจากไหน
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164343351
ปกติ: 270 บาท
ขาย:230 บาท

ISBN : 9786164343351
ผู้เขียน : กิตติ โล่ห์เพชรัตน์
สำนักพิมพ์ : ก้าวแรก
อื่นๆ : 256 หน้า

“ไท” เป็นหนึ่งในชนชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชนชาติหนึ่งในภูมิภาคอุษาคเนย์ ด้วยไทมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน เป็นชนชาติที่มีการพัฒนาจนมีความเจริญรุ่งเรือง และแน่นอนว่าไทเป็นหนึ่งในชนชาติที่ในอดีตมีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งในแต่ละยุคแต่ละสมัยการอพยพเคลื่อนย้ายล้วนเกิดจากปัจจัยที่แตกต่างกัน

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงถึงทฤษฎีความเชื่อต่างๆ ในประเด็นที่ว่า “คนไทยมาจากไหน” เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้แล้วพินิจวิเคราะห์ว่าแนวคิดใดน่าจะเป็นจริง หรือนำความรู้จากผู้ที่นำเสนอแนวคิดต่างๆ ไปศึกษาต่อยอดต่อไป

ด้วยประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่ยากที่จะสรุปได้ว่า แท้ที่จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แต่ถ้ามองด้วยข้อมูลหลักฐานและเหตุผลต่างๆ มันจะเกิดเหลี่ยมมุมมากมาย ซึ่งพอจะทำให้เราได้ฉุกคิดและปรับมุมมองบางประการ