คนตายสอนคนเป็น

251 บาท
คนตายสอนคนเป็น
คนตายสอนคนเป็น
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165788700
ปกติ: 295 บาท
ขาย:251 บาท

ISBN : 9786165788700
โดย : รศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์
สำนักพิมพ์ : MD
อื่นๆ : 336 หน้า

หนังสือเล่มนี้เนื้อหาทั้งหลายก็กล่าวถึงเฉพาะความตาย ความหมายของการตายตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา และปริศนาธรรมในประเพณีบำเพ็ญกุศลศพมีทั้งหมด 62 ปริศนาธรรม

ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารตำราต่างๆ และสอบถามจากท่านผู้รู้ทั้งหลาย ปริศนาบางอย่างต้นฉบับเดิมเป็นภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษาท้องถิ่นอีสาน ภาษาท้องถิ่นเหนือ และได้นำมาแปลเป็นภาษาไทยกลาง ใช้สำนวนภาษาร่วมสมัย เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ปราชญ์ผู้ฉลาดทั้งหลาย ได้นำมาผูกเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ให้ทาย ซึ่งเป็นวิธีการถ่ายทอดเป็นการนำเสนอธรรมในอีกวิธีการหนึ่ง มีความหลากหลายวิธีการในการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงเป็นกระบวนการที่ชวนให้ติดตาม และเป็นบ่อเกิดแห่งการวิเคราะห์สังเคราะห์