การคิดเชิงประยุกต์ : Applicative Thinking

การคิดเชิงประยุกต์ : Applicative Thinking
การคิดเชิงประยุกต์ : Applicative Thinking

เคล็ดลับการปรับความคิดให้กับชีวิตและสถานการณ์

ผู้เขียน : เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
Barcode / ISBN : 9786162050961
หน้า : 208 หน้า
ขนาด : 146 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก : 185 กรัม
สำนักพิมพ์ : ซัคเซส มีเดีย, บจก. 

การคิดเชิงประยุกต์...ทำให้นักคิดไม่เป็นเพียงนักทฤษฎี แต่เป็นนักทฤษฎีที่ชาญฉลาด ฉลาดใช้ความรู้อย่างเหมาะสมถูกบริบท ฉลาดใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ การคิดเชิงประยุกต์ จำแนกคนที่มีเพียง "ความรู้" ออกจากคนที่มี "ความรู้และความสามารถ" เพราะความรู้จะไม่มีประโยชน์เลย หากผู้มีความรู้นั้นปราศจากซึ่งความสามารถในการประยุกต์ใช้

ข่าวดี ถึงแม้การคิดเชิงประยุกต์เป็นศักยภาพทางปัญญาขั้นสูง แต่เป็นศักยภาพที่ทุกคนมีได้ และทำได้อย่างดีจากการฝึกหัดพัฒนาอยู่เสมอ 

หนังสือเล่มนี้จะช่วยนำคุณจากภาคทฤษฎีเข้าสู่ภาคปฏิบัติ นำความรู้ที่มีมาปรับใช้ โดยไม่ใช่การลอกเลียนแบบ ไม่ว่าจะเป็นสมองคนเราคิดประยุกต์ได้อย่างไร เทคนิคการคิดโดยใช้สถานการณ์ที่ต้องตอบคำถาม หลักการคิดจากซ้ายไปขวา เพื่อได้ผลลัพธ์ที่สามารถเอาไปใช้ให้มากที่สุด การประยุกต์โดยใช้หลักการคิดจากขวามาซ้าย เพื่อคิดย้อนกลับหาความเป็นไปได้ วิธีการนำสิ่งที่คิดประยุกต์มาใช้ประโยชน์ พร้อมเทคนิคการพัฒนาทัศนคติ และนิสัยนักคิดเชิงประยุกต์

เมื่อคิดประยุกต์เป็น คุณจะห่างไกลจากภาษิตที่ว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอย่างแน่นอน

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายของการประยุกต์ 
บทที่ 2 สมองคิดประยุกต์ได้อย่างไร? 
บทที่ 3 ความหมายของการคิดเชิงประยุกต์ 
บทที่ 4 เหตุใดจึงต้องคิดเชิงประยุกต์? 
บทที่ 5 สิ่งนี้ใช้ "ทำอะไรบ้าง" 
บทที่ 6 ใช้อะไร "ทดแทน" ได้บ้าง? 
บทที่ 7 จะนำ มาใช้ประโยชน์อย่างไร? 
บทที่ 8 การพัฒนาทัศนคติและนิสัยนักคิดเชิงประยุกต์

ปกติ: 150 บาท
ขาย:135 บาท
135 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162050961