กองทัพไทย กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่

179 บาท
กองทัพไทย กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
รหัสสินค้า / Barcode: 9789745928107
ปกติ: 199 บาท

Non-Traditional Threats
ISBN : 9789745928107
โดย : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
การปรับบทบาทของกองทัพไทย เพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์
เนื้อหาของหนังสือ เป็นการนำเสนอรูปแบบ ลักษณะ และผลกระทบของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ต่อสังคมไทย นโยบายและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ บทบาทกองทัพไทยในการแก้ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ปัญหากองทัพไทยในการแก้ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ข้อเสนอแนะกองทัพไทยในการแก้ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ข้อเสนออนาคต กอ.รมน. กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมองค์ความรู้ และแนวทางในการบริหารจัดการของกองทัพไทยต่อภัยดังกล่าว หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นก้าวแรกในการกระตุ้นเตือนให้กำลังพลของกองทัพไทยได้ตระหนักถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นแถวหน้าในการปกป้องสังคมและประชาชนให้อยู่รอดปลอดภัย

ขาย:179 บาท