การจัดส่งสินค้า

ระยะเวลาในการจัดสินค้าและส่งสินค้า

เมื่อท่านทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ข้อมูลการสั่งซื้อ และสถานะจะคงเป็น "รอตรวจสอบ" ซึ่งสถานะจะไม่เปลี่ยน จนกว่าทางร้านได้จัดเตรียมสินค้าแล้ว ซี่งปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 1 - 2 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด) จากนั้นทางร้านจะเปลี่ยนสถานะไปเป็น "รอชำระเงิน" ซึ่งเป็นการแจ้งให้ลูกค้าทราบให้ทำการชำระเงิน และทำการส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้ทางร้านผ่านทางแฟกซ์, โทรศัพท์, อีเมล์ หรือ ฟอร์มแจ้งการชำระเงิน หลังจากได้รับหลักฐานการโอนเงิน, ธนาณัติตัวจริง หรือยอดเงินเข้าบัญชีจากการชำระด้วยบัตรเครดิต ทางร้านจะทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านอย่างเร็วที่สุด โดยปกติจะไม่เกิน 2 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด) โดยสถานะการสั่งซื้อของท่านจะถูกเปลี่ยนเป็น "สินค้าส่งออกไปแล้ว" พร้อมกับมีอีเมลแจ้งให้ทราบ เมื่อทางร้านได้ทำการจัดส่งให้แล้ว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วลูกค้าจะได้รับสินค้าในเขตกรุงเทพฯประมาณ 3 - 4 วันทำการ หรือต่างจังหวัดประมาณไม่เกิน 5 - 7 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง และวิธีการจัดส่ง) นับจากวันที่เปลี่ยนสถานะเป็น "สินค้าส่งออกไปแล้ว"

* ในกรณีใบสั่งซื้อของท่านมีระยะเวลาการเปลี่ยนสถานะนานผิดปรกติ หรือสินค้าไม่มาถึงหลังตามเวลาที่ควร หลังจากสถานะเปลี่ยนเป็น "สินค้าส่งออกไปแล้ว" รบกวนแจ้งทางเราโดย คลิ้กที่นี่ (กรุณาใส่ข้อมูลคำสั่งซื้อเลขที่ในอีเมล์ด้วย เพื่อความง่ายในการตรวจสอบ)

ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า แล้วสินค้าบางรายการไม่สามารถจัดส่งได้ (เช่นสินค้าหมด เป็นต้น)

     - สินค้าบางรายการที่ไม่สามารถจัดส่งได้ ทางร้านจะส่งอีเมล์แจ้งให้รับทราบ เพื่อให้ลูกค้าดำเนินการเปลี่ยนสินค้ารายการใหม่
     - ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เองโดยเข้าไปที่ส่วนของหน้า "บัญชีผู้ใช้" :
          o คลิกที่ "รายละเอียด" ของใบสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการตรวจสอบ
          o ถ้าใบสั่งซื้อสินค้านั้นมีรายการสินค้าหมด ทางเราจะระบุลงในรายละเอียดประวัติการสั่งซื้อ พร้อมกับอีเมลแจ้งรายละเอียดของรายการสินค้าที่หมด โดยจะแสดงสถานะเป็น "ตรวจสอบสินค้าแล้ว แต่ยังมีไม่ครบ"
          o ให้ลูกค้าติดต่อกลับ โดยอีเมล์แจ้งรายการสินค้าที่ต้องการจะเปลี่ยน กรุณาระบุหัวข้ออีเมล์ "เปลี่ยนสินค้าของใบสั่งซื้อเลขที่ ..."
          o ทางร้านจะรออีเมล์ของท่าน เพื่อจะได้จัดส่งสินค้าที่เปลี่ยนใหม่ ไปพร้อมกับสินค้าของใบสั่งซื้อนั้นๆ