Zen of PR : Rising Celebrity, Growing Business สร้างชื่อเสียง สร้างธุรกิจ คุณเองก็ทำได้

Zen of PR : Rising Celebrity, Growing Business สร้างชื่อเสียง สร้างธุรกิจ คุณเองก็ทำได้
Zen of PR : Rising Celebrity, Growing Business สร้างชื่อเสียง สร้างธุรกิจ คุณเองก็ทำได้

โดย : David Swinfen (เดวิด สวินเฟน)
สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย
อื่นๆ : 144 หน้า

จะทำอย่างไรให้สังคมสนใจคุณ...หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ

ปกติ: 155 บาท
ขาย:140 บาท
140 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163446060