TURN PASSION TO BUSINESS

TURN PASSION TO BUSINESS
TURN PASSION TO BUSINESS

ISBN : 9786169332602
โดย : ภาวิณี แว่วเสียงสังข์
สำนักพิมพ์ : bioform
อื่นๆ : 176 หน้า

ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ
คุณต้องอ่านหนังสือเล่มนี้

เปิ้ลเชื่อมาตลอดว่า เราสามารถออกแบบชีวิตตนเองได้
การสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จระดับโลก
เราก็สามารถออกแบบได้เช่นกัน

เปิ้ลออกแบบเองชีวิตตนเอง และออกแบบธุรกิจ
จากความที่ชื่นชมเกี่ยวกับธรรมชาติ
จนได้ผลิตภัณฑ์ BIOFORM
ขึ้นมาสามารถย่อยสลายได้เอง ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม
และสามารถนำไปสู่ตลาดโลกจนสำเร็จ

ฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ผ่านการคิดวิเคราะห์
และการกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน
ทั้งกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการตลาด
และกลยุทธ์การ Go Global

หนังสือเล่มนี้พร้อมเป็น Road Map ที่ดี
ให้คุณได้ปรับจูน Mindset และนำไปปรับใช้กับตนเองได้
มา Just do it !!! ไปพร้อมกันเลยค่ะ

ปกติ: 225 บาท
ขาย:203 บาท
203 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169332602