Travel and Street Photography แบกกล้องตะลอนทัวร์ ถ่ายภาพสวยประทับใจ From Snapshots to Great Shots

Travel and Street Photography แบกกล้องตะลอนทัวร์ ถ่ายภาพสวยประทับใจ From Snapshots to Great Shots
Travel and Street Photography แบกกล้องตะลอนทัวร์ ถ่ายภาพสวยประทับใจ From Snapshots to Great Shots

Travel and Street Photography แบกกล้องตะลอนทัวร์ ถ่ายภาพสวยประทับใจ From Snapshots to Great Shots

โดย : John Batdorff
แปล : ธันยาพร กฤษณพันธ์
สำนักพิมพ์ : TrueLife - Technology & Business
อื่นๆ : 260 หน้า / สี่สีในเล่ม

รวมทิปส์และเทคนิคที่จัช่วยให้คุณถ่ายภาพท่องเที่ยวได้สวยกว่าใคร

ปกติ: 395 บาท
ขาย:356 บาท
356 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163260413