The Witcher Season Of Storms : ฤดูกาลแห่งพายุ

421 บาท
The Witcher Season Of Storms : ฤดูกาลแห่งพายุ
The Witcher Season Of Storms : ฤดูกาลแห่งพายุ
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161855338
ปกติ: 495 บาท
ขาย:421 บาท

The Witcher Season Of Storms

ISBN : 9786161855338
ผู้เขียน : ANDRZEJ SAPKOWSKI ( อันเดร ซาพคอฟสกี )
แปล : ธนพร ภู่ทอง
สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์
อื่น : 480 หน้า

เกรอลท์แห่งริเวีย คือวิทเชอร์ผู้มีภารกิจในการปกป้องคนธรรมดาจากเหล่าปีศาจที่สร้างขึ้นจากเวทมนตร์ เขาคือมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีหน้าที่ฆ่าสิ่งมีชีวิตผิดธรรมชาติ เขาใช้เวทมนตร์ ยาวิเศษ และดาบคู่ซึ่งเป็นความภาคภูมิในของเหล่าวิทเชอร์ เป็นอาวุธ แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากอาวะของเขาหายไป

ในนิยายเล่มพิเศษนี้ เกรอลท์ต่อสู้ ผจญภัย และมีความรักอีกครั้ง เขาเดินทางผ่านโลกที่เต็มไปด้วยปัญหา ความขัดแย้ง และอุปสรรคมากมาย ขณะที่หมู่เมฆเริ่มรวมตัวกัน ฤดูกาลแห่งพายุใกล้เข้ามาแล้ว...