The Little Book of Business - วิชาธุรกิจ ที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน เล่ม 03

239 บาท
The Little Book of Business - วิชาธุรกิจ ที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน เล่ม 03
The Little Book of Business - วิชาธุรกิจ ที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน เล่ม 03
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169373957
ปกติ: 265 บาท
ขาย:239 บาท

ISBN : 9786169373957
โดย : ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์
สำนักพิมพ์ : อะไรเอ่ย
อื่นๆ : 376 หน้า

นำเรื่องราวการทำธุรกิจจากประสบการณ์ชีวิตจริง รวมรวมวิธีคิด และการตัดสินใจแก้ปัญหารอบด้านของการทำธุรกิจ

ทั้งหมด 60 บท 5 หมวด ได้แก่ ด้านการเงิน การคน การตลาด การจัดการธุรกิจและการจัดการตนเองในฐานะเจ้าของกิจการ

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง