Switch จะยอมรักเองหรือจะให้บังคับ เล่ม 01

45 บาท
Switch จะยอมรักเองหรือจะให้บังคับ เล่ม 01
Switch จะยอมรักเองหรือจะให้บังคับ เล่ม 01
รหัสสินค้า / Barcode: 6604011501​ / 9784910429908
ปกติ: 50 บาท
ขาย:45 บาท

Barcode : 6604011501 / 9784910429908
โดย : ไซดพ อามาตะ
จัดทำโดย : CN COMICS

เด็กดื้อต้องโดนลงโทษ
ทั้งที่ใช้ชีวิตเป็นฝั่งบงการมาตลอดแต่กลับต้อง
ถูกผู้สอนที่ตัวเองดูถูกมาสินถึงความรู้สึกดีใจที่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งซะงั้น!?
มาฮิโระผู้มีความต้องการบงการของ Dom อย่างเหลือๆ
ซะจนมีเซ็กส์ไม่เลือกหน้านั้นเป็นเด็กมีปัญหาซึ่ง
มอง  Sub ที่ถูก Dom บงการเยี่ยงทาส
และศัตรูสูงสุดของมาฮิโระได้ทำร้ายคู่เซ็กหส์ก็ทำเอา โอนากะ ที่ชอบสั่งสอนนั้นเอง
ท้้งที่ฝั่งนั้นเป็น Sub แต่เวลาถูกจ้องกลับทำอะไรกร้าวร้าวไม่ลง
จนวันหนึ่งที่มาฮิโระได้ทำร้ายคู่เซ็กส์ก็ทำเอา โอนากะโมโหอย่างจริงจัง
จนต้องพ่นคำบางคำออกมา
แต่กลับถูกย้อนกลับมาโดนตัวเองซะงั้น และ...!?
"เพลลย์แบบนี้นะ แล้วมันจะรู้สึกดี..."
ทำให้รู้จักถึงสิ่งที่สามารถเติมเต็มความต้องการของตัวเองจนได้