Steins; Gate สไตนส์;เกท ฝ่าวิกฤติพิชิตกาลเวลา : เอพิกราฟแห่งนิรันดร

Steins; Gate สไตนส์;เกท ฝ่าวิกฤติพิชิตกาลเวลา : เอพิกราฟแห่งนิรันดร เล่ม 01
Steins; Gate สไตนส์;เกท ฝ่าวิกฤติพิชิตกาลเวลา : เอพิกราฟแห่งนิรันดร เล่ม 01

STEINS;GATE 閉時曲線のエピグラフ
Steins;Gate - Epigraph of the Closed Curve
Steins;Gate - Heijikyokusen no Epigraph
Steins;Gate - Heiji Kyokusen no Epigraph 
Steins;Gate Heiji Kyokusen no Epigraph

Illust : Tadasu Yoshida
Original  : Chiyomaru Shikura
Story : Masashi Takimoto
Charater Design : huke
Editor : Naotaka Hayashi [5pb.]
ลิขสิทธิ์ : KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN

—— Attractor Field β
มันเป็นเส้นโลกที่ ชิอินะ มายุริ มีชีวิตอยู่
แต่เป็นเส้นโลกที่ไม่มี มาคิเสะ คุริสึ

โอคาเบะ กำลังทุกข์ทรมานกับเรื่องของ คุริสึ
ส่วน สึซึฮะ อยากให้ โอคาเบะ เปลี่ยนแปลงอนาคต
และผู้ที่ปรากฏตัวต่อหน้า ดารุ ก็คือภรรยา...ในอนาคต!?

"วิทยานิพนธ์" ที่ มาคิเสะ คุริสึ เหลือทิ้งไว้
ได้ดึงพวก โอคาเบะ เข้าไปพัวพันกับเรื่องทั้งหมด...

ปกติ: 60 บาท
ขาย:54 บาท
54 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163242945