Stand by Me ขอเพียงมีกันและกัน เล่ม 02

Stand by Me ขอเพียงมีกันและกัน เล่ม 02
Stand by Me ขอเพียงมีกันและกัน เล่ม 02

スタンド・バイ・ミー
Stand by Me與我為伴
Stand by Me

ISBN : 9786160912698
โดย : Kazumi OHYA
ลิขสิทธิ์ : SHOGAKUKAN INC.

ระหว่างเขาทั้งสองจะเป็นอย่างไร

ปลายทางของมิตรภาพ

อยากรู้จักเธอให้มากขึ้นกว่านี้

อยากอยู่ด้วยกันกับเธอให้มากกว่านี้

หลังจากฮารุมาอยู่ที่ห้องของชูจิ เวลาก็ผ่านไปได้ 2 เดือน ชูจิกำลังดีใจที่ฮารุผู้ไม่ยอมให้คนอื่นเข้าใกล้กำลังเปิดใจให้เขามากขึ้น เรื่อยๆ แต่แล้วเขาก็รู้สึกตัวว่าภายในใจของเขากำลังเริ่มมีความรู้สึกอย่างอื่น ค่อยๆ เติบโตขึ้นเรื่อยๆ...!? นี่คือมิตรภาพที่แน่นแฟ้นเกินไป? หรือว่า...? ผลงานสไตล์ผู้ใหญ่จากอ.Kazumi OHYA เล่ม 2!!

ปกติ: 50 บาท
ขาย:43 บาท
43 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8854654099819