Social Studies Map สรุปเนื้อหาสังคม สั้นกระชับ อ่านเข้าใจง่าย

Social Studies Map สรุปเนื้อหาสังคม สั้นกระชับ อ่านเข้าใจง่าย
Social Studies Map สรุปเนื้อหาสังคม สั้นกระชับ อ่านเข้าใจง่าย

ISBN : 9786164303232
โดย : นายแพทย์ชาญชัย กิจประเสริฐ และ เอี่ยมศิริ กิจประเสริฐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis publishing)
อื่นๆ : 41 หน้า / สี่สีในเล่ม

Mind Map ชุดนี้ดียังไง...

  • ครอบคลุมเนื้อหาวิชาเรียน สรุปสั้นๆ กระชับ อ่านจบได้เร็ว อ่านจบได้หลายรอบ
  • อ่านก่อนเรียน เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมของบทเรียน เน้นเรื่องที่สำคัญๆในบทเรียนได้
  • อ่านหลังเลิกเรียน เพื่อทบทวนเนื้อหา ทำให้จำได้แม่นยำยิ่งขึ้น
  • เจาะประเด็นสำคัญที่มักออกสอบ ใช้สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า ม.1
  • สแกน QR Code เพื่อฟังเสียงบรรยายได้ เหมือนมีครูมาคอยติวให้
  • เหมาะสำหรับน้องๆระดับประถมปลาย

 

ปกติ: 80 บาท
ขาย:72 บาท
72 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164303232