Restaurant Renovation รีโนเวตร้านอาหารฯ

383 บาท
Restaurant Renovation รีโนเวตร้านอาหารฯ
Restaurant Renovation รีโนเวตร้านอาหารฯ
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161850715
ปกติ: 425 บาท
ขาย:383 บาท

ISBN : 9786161850715
โดย : กองบรรณาธิการนิตยสาร Room
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน
อื่นๆ : 180 หน้า

คู่มือการปรับปรุง-แปลงโฉมร้านอาหารเก่า หรืออาคารประเภทต่าง ๆ ให้น่าสนใจ และตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ เนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

  1. กรณีศึกษาร้านอาหารจากรีโนเวตอาคารเก่า 12-15 แห่ง ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเน้นการนำเสนอเนื้อหาเชิงลึกของแต่ละกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
  2. ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ-รีโนเวตร้านอาหาร พร้อมข้อกำหนด ข้อกฏหมาย และเทคนิคข้อมูลเชิงลึกในการออกแบบ
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง