Pandora Hearts - แพนโดร่า ฮาร์ทส์ เล่ม 16

Pandora Hearts - แพนโดร่า ฮาร์ทส์ เล่ม 16
Pandora Hearts - แพนโดร่า ฮาร์ทส์ เล่ม 16

パンドラハーツ
潘朵拉之心
Chiếc Hộp Pandora
Pandora Hearts
PANDORAHEARTS
ISBN : 9786160117758
โดย : Jun Mochizuki
ลิขสิทธิ์ : SQUARE ENIX CO., LTD.

โศกนาฏกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเข้าจู่โจมออซและลีโอ ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้ว เรื่องนี้ฉีกหัวใจของทั้งคู่... ราวกับปราสาททรายที่ค่อยๆ พังทลายลง

ปกติ: 45 บาท
ขาย:41 บาท
41 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160117758

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ