MAOYU จอมมารผู้กล้า จับคู่กู้โลก Archenemy and Hero เล่ม 07

MAOYU จอมมารผู้กล้า จับคู่กู้โลก Archenemy and Hero เล่ม 07
MAOYU จอมมารผู้กล้า จับคู่กู้โลก Archenemy and Hero เล่ม 07

まおゆう魔王勇者
魔王勇者
Archenemy and Hero
Maoyū Maou Yūsha
Maoyu Maou Yusha
Maoyuu Maou Yuusha 
MAOYU Maou Yuusha

Comic : Yo Asami
Original : Mamare Touno
Supervision : Shoji Masuda
Original Character : Keinojo Mizutama, toi8
แปล : สรพงษ์ กิจบัญชาพร
ลิขสิทธิ์ : KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN
อื่นๆ : 192 หน้า / 14.5 x 20.5  cm.

“ยุติสงคราม...สงบศึก!”
คำปราศรัย...คำประกาศตนเป็นมนุษย์ของเมดพี่สาวที่ถูกจับตัวมาแทนจอมมาร
เป็นเหตุทำให้อาณาจักรทางใต้กับประเทศส่วนกลางเป็นศัตรูกัน
ทว่า การต่อสู้กลับยุติลงด้วยการดำเนินการของผู้ที่เข้าถึงแนวคิดของจอมมาร, ผู้ที่ได้รับคำชี้แนะ และเหล่าผู้กล้า
ในตอนนั้นเองจอมมารที่กลับมาจากวังปรภพ ก็ประกาศระดมพลที่สภาคุริลไตในโลกปีศาจ
เป้าหมายก็คือยุติสงคราม สงบศึก!

ปกติ: 80 บาท
ขาย:72 บาท
72 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163635181