MAGI เมไจ การผจญภัยของซินแบด เล่ม 16

MAGI เมไจ การผจญภัยของซินแบด เล่ม 16
MAGI เมไจ การผจญภัยของซินแบด เล่ม 16

マギ シンドバッドの冒険Sinbad no Bouken
Adventure of Sinbad
Adventure of Sinbad - Prototype
Sinbad no Bouken - Prototype
Magi - Sinbad no Bouken 
MAGI Sinbad No Boken
The Labyrinth of magic MAGI

ISBN : 9786164570511
Story : OHTAKA Shinobu
Illust : Yoshifumi OHTERA
ลิขสิทธิ์ : Shogakukan Inc.

พวกซินแบดที่เปี่ยมด้วยความหวังและความฝัน
ต้อนรับพิธีสถาปนาประเทศด้วยจิตใจมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า
ทว่าอีกด้าน ทัพปฏิวัติที่ชูธง "ต่อต้านบัลบารอซซ่า" ในปัลเทเบีย
ประเทศเพื่อบ้านก็เริ่มออกเคลื่อนไหว...!?
เรื่องราวการผจญภัยของราชาหนุ่มเล่ม 16 เริ่มส่อเค้าลางร้าย!!

ปกติ: 50 บาท
ขาย:45 บาท
45 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164570511